top of page

Záruka & reklamace

Obecné informace pro uplatnění reklamace

Záruka


Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí Vámi.

 

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití


Neneseme odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.


Reklamace a její průběh


Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u duradero.cz (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.


Osobní předání 


Vámi zakoupené zboží můžete vrátit i na naší provozovně. Formulář pro vrácení zboží s vámi rádi vyplní naši pracovníci přímo zde.

Pokud nebude váš požadavek vyřízen přímo na místě, bude vámi vrácené zboží postoupeno k posouzení našemu reklamačnímu oddělení.


Doručení na adresu


V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu
(se zasláním Vám rádi pomůžeme, napište nám na jaroslav@duradero.cz, kde se Vám budeme rádi věnovat) 

Truhlářství Stára

Krsice 11

39804, Čimelice


Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je volně ke stažení na internetových stránkách duradero.cz.

V případě uznání reklamace, vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky/ předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že Duradero porušilo podstatným způsobem smlouvu. To vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

bottom of page